Over Joke

Joke L.C. van Beetem (1966) vervaardigt beeldhouwwerk in natuursteen. Haar vormgeving is abstract, geometrisch en organisch. Joke is geschoold in techniek door beeldhouwers en steenhouwers in binnen- en buitenland en zij is voorts werkzaam vanuit eigen autonome ontwikkeling. Joke’s interesse in architectuur, industriële vormgeving, geometrie en diverse abstracte kunstuitingen zijn terug te vinden in haar werk. Zo ontstaan haar composities voor reliëfs in strenge vormtaal van lijnenspel, vlakverdeling, contrast en ritme. Bij dit werk is sprake van het in steen uitvoeren van een vooraf op papier of in schaalmodel uitgewerkt ontwerp. Technisch komt hierin de bekwaming bij steenhouwers tot uiting. Het als organisch te omschrijven werk, ontstaat vloeiend en als vanzelf uit Joke’s handen en wordt vormgegeven al naar gelang het ruwe brok steen zich laat vormen. De handen van de beeldhouwer worden in eerste instantie meer geleid door gevoel dan door ratio. Gaandeweg worden de afwegingen over ingrepen een verfijning van de aangevangen vorm of beweging en volgt het één logisch op het ander, waarbij het eindresultaat orde en samenhang heeft. Thema’s als torsie, holling versus bolling, symmetrie en spiegelingen zijn hierbij vaak het uitgangspunt. Zo’n beeld ontstaat dan ook veelal vanuit uiting van het onbewuste of de gevoelstoestand van het moment. Geheel anders is dat bij Joke’s puur geometrische beelden, waarbij het creatieve aspect al in het eerder ontworpen model is voltooid. Vervolgens wordt het beeld uit een op maat gezaagd blok gehouwen.

Het invulling geven aan het verlangen om ruimtelijk scheppend uitdrukking te geven aan een emotie, beweging of ontworpen constructie en de innerlijke kracht en discipline die dit vergt, vormen voor Joke de waarde van het werken in steen. Steen is een schitterend product van de natuur. Het is eerlijk, in directe zin. Het vraagt techniek en rekening houden met zowel haar harde als haar kwetsbare eigenschappen, want dan laat de steen toe dat haar wordt opgelegd zich tot het beeld te laten vormen dat de beeldhouwer in gedachten al had ontworpen. Als beeldhouwer met dit unieke materiaal te mogen werken is een blijvende uitdaging.

Werkplaats [bezoek op afspraak] Ketelhuis – Atelier 22
Vijverhof, 3734 DA Den Dolder[navigatie https://vanbeetem.nl/werkplaats/]

Beeldhouwwerk in Natuursteen
www.vanbeetem.nl
Youtube

beetem@xs4all.nl

Werk van Joke